Start arrow BHP i ochrona środowiska
BHP i ochrona środowiskaInformacje do przedmiotu

Materiały do wykładów
wykłady 1-5: https://www.dropbox.com/s/fkw81hlupnjqibk/BHPOS2017%20w1-5.pdf?dl=0


Czytaj całość
 
Zasady zaliczenia przedmiotu
Zasady zaliczenia wykładów BHP i ochrona środowiska

Kolokwium zaliczeniowe – na 5 i 10 zajęciach (09.04.2017 i 11.06.2017):
 
- pytania testowe jednokrotnego wyboru
 - średnia ocen uzyskanych z kolokwiów zaliczeniowych jest oceną końcową
 

Punktacja
z kolokwium

Ocena
91-100% 5,0
81-90% 4,5
71-80% 4,0
61-70% 3,5
51-60% 3,0
poniżej 51% 2,0


Czytaj całość
 
Literatura
Wykaz literatury do przedmiotu:
  • n
nIzdebska J.: Podstawy BHP i analiza zagrożeń w przemyśle poligraficznym, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016.
Kodeks pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/kodeks-pracy/2651,kodeks-pracy.html


Literatura dodatkowa:
  • Rączkowski B.: BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2014.
  • n
  • nKoradecka D. (red.): Bezpieczeństwo i higiena pracy, CIOP PIB, Warszawa 2008.
  • n
Czytaj całość