Start arrow Projektowanie zakładów
Projektowanie zakładówInformacje do przedmiotu PRZAP
Wykłady: sobota godz. 11:15-15:00 NT 341 (1 połowa semestru)

Laboratoria: piątek NT 1 (1 połowa semestru)

Konsultacje: soboty zjazdowe godz. 15.15-16.45 NT 416

Czytaj całość
 
Zasady zaliczenia przedmiotu

nZaliczenie laboratoriów
Przygotowanie i prezentacja projektu - koncepcji programowo-przestrzennej zawierającej 2 części:

 - część opisowo-obliczeniowa:
       - nprocesy produkcyjne z ustaleniem kolejności wykonywania czynności,
     - wykaz podstawowego wyposażenie technologicznego,

       - wielkość zatrudnienia,
       - wymagania dotyczące transportu wewnętrznego i zewnętrznego,
       - określenie niezbędnej powierzchni produkcyjne i pomocniczej,
 - część graficzna:
     -
schematy przebiegu procesów technologicznych,
       - rysunki koncepcyjne usytułowania budynku i rozmieszczenia podstawowych maszyn i urządzeń.

Zaliczenie wykładów

Egzamin

Czytaj całość
 
Literatura
- Rączkowski B.: BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2010.
- Lejdy B.: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, WNT, Warszawa 2009.
- Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, Wyd. Arkady, Warszawa 2011.
- Penc-Pietrzak I.: Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
- Durlik I.: Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1, AW Placet, Warszawa 2007.
- Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie : transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, AW Placet, Warszawa 1999.
- Durlik I.: Podstawy projektowania zakładów przemysłowych
- Wybrane zagadnienia projektowania architektonicznego zakładów przemysłowych
- Ratajczak A., Wieczorowski K.: Projektowanie technologiczne zakładów przemysłowych
- Arct Z.: Projektowanie architektoniczne zakładów przemysłowych
- Czasopisma branżowe
- Rozporządzenia, ustawy

Czytaj całość