Start arrow Technologia opraw
Technologia opraw
Informacje do przedmiotu


Wyniki egzaminu z 4.02.2012.

----------------------------------------------------------------------------------------


TECHNOLOGIA OPRAW

LABORATORIUM

Studia zaoczne, semestr 7 / 2011 − 2012 r.

 

 

 Tematy Ćwiczeń:
                                                                     Zalecana literatura

  

1. Zajęcie wprowadzające
2. Analiza opraw                                            rozdz. 1, s. 9 – 41

3. Projektowanie opraw i wkładów         rozdz. 2, s. 42 – 53

4. Wykonanie kompletów składek             rozdz. 3, s. 54 – 70

5. Wykonanie wkładów                                rozdz. 9, s. 132 – 155 

6. Wykonanie okładek                                 rozdz. 10, s. 156 – 175 7. Badanie jakości opraw                           rozdz. 8, s. 119 – 131

8. Zajęcia wyrównawcze i zaliczenie

 

Literatura:

 

Sławomir Magdzik „Ćwiczenia laboratoryjne z technologii introligatorstwa przemysłowego”
Oficyna Wydawnicza PW 2001

……………………………………………………………………………………………..

  

Warunki zaliczenia: 

6 sprawdzianów po 5 pkt = 30 pkt

4 sprawozdania po 3 pkt  = 12 pkt

____________________________

                              ∑ pkt   = 42 pkt

 

 

skala ocen

 

pkt                   ocena

 

22 – 25            3,0

26 – 29            3,5

30 – 33            4,0

34 – 37            4,5

38 – 42            5,0

 

 

Warunkiem zaliczenia jest:

 

Wykonanie wszystkich ćwiczeń Oddanie wszystkich sprawozdań Uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej (3)
Czytaj całość