Start arrow Procesy wydawnicze
Procesy wydawnicze


PRWYD zaoczne

Prowadzący zajęcia: mgr inż. Ewa Kołodziejuk

Czytaj całość
 
Harmonogram zajęć laboratoryjnych PRWYD zaoczne

Zajęcia laboratoryjne:  piątki
godz. 15:15-18:00 - grupa 1
godz. 18:15-21:00 - grupa 2

 Nr ćw. Data Tytuł ćwiczenia
Punkty
1 24.02.2012  Korekta tekstu oraz skalowanie i kadrowanie ilustracji 10
2 02.03.2012  Wyznaczanie formatu publikacji i formatu kolumny 15
3
09.03.2012
 Obliczanie objętości publikacji 15
4
23.03.2012
 Projektowanie kart tytułowych publikacji dziełowych 15
5 13.04.2012  Projektowanie układu typograficznego tekstu głównego
 i materiałów uzupełniających

15
6
20.04.2012
 Projektowanie układu typograficznego materiałów
 wprowadzających i informacyjno-pomocniczych
15
7
11.05.2012
 Projektowanie okładki 15
8 01.06.2012  Zajęcia uzupełniające ---
RAZEM:   100

Czytaj całość
 
Zasady zaliczenia przedmiotu PRWYD zaoczne

Laboratorium

Zaliczenie na podstawie prac wykonanych podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Termin oddania prac z ćwiczeń laboratoryjnych: nie później niż na kolejnych zajęciach laboratorynych.
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie w sumie za wszystkie ćwiczenia minimum 51% punktów.

Wykłady

Egzamin pisemny - ustalane są dwa terminy w sesji egzaminacyjnej po zakończeniu semestru, w którym odbywa się przedmiot oraz jeden termin w jesiennej sesji poprawkowej.
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratorium.

Zasady ustalania oceny łącznej z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu liczona jest wg wzoru:  0,4 x PL + 0,6 x PE
gdzie: PL - punkty z laboratorium, PE - punkty z egzaminu.

Punkty

OCENA
91 – 100% 5,0
81 – 90% 4,5
71 – 80% 4,0
61 – 70% 3,5
51 – 60% 3,0
poniżej 50% 2,0

Czytaj całość
 
SPIS LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ PRWYD zaoczne

Publikacje:
■   Filip Trzaska: Podstawy techniki wydawniczej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987
■   Mieczysław Wodyk: ABC redaktora technicznego, Warszawa 1994
■   Tekla Malinowska, Ludwik Syta: Redagowanie techniczne książki, WNT, Warszawa 1981
■   Barbara Osuchowska: Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Inicjał, Warszawa 2005
■   Adam Wolański: Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
■   Andrzej Tomaszewski: Architektura książki - dla wydawców, redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów, COBRPP, Warszawa 2011
■   Andrzej Tomaszewski: Leksykon pism drukarskich, Wydawnictwo Krupski i s-ka, Warszawa 1996
■   Jacek Mrowczyk: Niewielki słownik typograficzny, Seria: Biblioteka Typografii, Wydawnictwo: Czysty Warsztat, Warszawa 2008
■   Robert Chwałowski: Typografia typowej książki, Helion, 2002
■   Jost Hochuli: Detal w typografii, d2d.pl, Kraków 2009
■   Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman: Pierwsza pomoc w typografii, słowo/obraz terytoria, 2005
■   Robert Bringhurst: Elementarz stylu w typografii, Design Plus, Kraków 2007
■   James Felici: Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, słowo/obraz, 2007
■   Krzysztof Tyczkowski: Lettera Magica, Polski Drukarz, Łódź 2005
■   Joe Grossmann: Projektowanie czasopism na Twoim komputerze, Intersoftland, Warszawa 1997
■   Tim Harrower: Podręcznik projektanta gazet, exPress, Warszawa 2006
■   Aleksander Kwaśny: DTP – księga eksperta, Helion, 2003
■   praca zbiorowa: Poligrafia – procesy i technika, COBRPP, Warszawa 2002
■   redakcja: Piotr Dobrołęcki: Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989-2009), Biblioteka Analiz, Warszawa 2010
■   Rynek książki w Polsce 2013, Biblioteka Analiz, Warszawa 2013
t. I - Wydawnictwa - Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk,
t. II - Dystrybucja - Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk,
t. III - Poligrafia - Bernard Jóźwiak, Piotr Dobrołęcki,
t. IV - Who is who - Piotr Dobrołęcki, Ewa Tenderenda-Ożóg
t. V - Papier - Piotr Dobrołęcki

Czasopisma:

■  Wydawca: http://www.wydawca.com.pl
■  Poligrafika: http://www.poligrafika.pl
■  Świat Druku: http://www.swiatdruku.com.pl
■  Digit: http://www.digit.pl
■  Świat Poligrafii: http://swiatpoligrafii.pl

Internetowe portale branży wydawniczej:

■  Wirtualny Wydawca: http://wirtualnywydawca.pl
■  Biblioteka Analiz – Rynek Książki: http://www.rynek-ksiazki.pl/-biblioteka-analiz/

Normy:
■  BN-73/7401-01 Poligrafia. Podstawowe nazwy i określenia
■  BN-71/7401-03 Materiały i procesy wydawnicze. Nazwy i określenia
■  BN-76/7440-03 Zasady formowania kolumn książek, broszur i czasopism
■  PN-P-55050:1983 Druki. Zasady doboru wymagań
■  PN-P-55020:1972 Formaty gazet
■  PN-P-55021:1974 Formaty książek, broszur i czasopism
■  PN-P-55022:1975 Formaty kolumn książek, broszur i czasopism
■  PN-P-55366:1983 Zasady składania tekstów w języku polskim
■  PN-P-55036:1972 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej
■  PN-N-01222-00:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Postanowienia ogólne
■  PN-N-01222-01:1978/Az1:1997 Kompozycja wydawnicza książki. Karty tytułowe
■  PN-N-01222/02:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały wprowadzające
■  PN-N-01222/03:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Tekst główny
■  PN-N-01222/04:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały uzupełniające tekst główny
■  PN-N-01222/05:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Materiały informacyjno-pomocnicze
■  PN-ISO 999:2001 Informacja i dokumentacja – Wytyczne dotyczące zawartości, struktury i prezentacji indeksów
■  PN-ISO 690:2002 Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura
■  PN-N-01222/08:1978 Kompozycja wydawnicza książki. Okładka i obwoluta
■  PN-P-55030-01:1989 Oryginały do reprodukcji poligraficznej. Postanowienia ogólne i zakres normy
■  PN-P-55030-10:1989 Oryginały do reprodukcji poligraficznej. Wymagania
■  PN-N-01160:1971 Kompozycja wydawnicza czasopisma
■  PN-N-01163:1971 Kompozycja wydawnicza artykułów
■  PN-N-01164:1970 Spis treści czasopisma
 

Czytaj całość