Start arrow Polecamy...
Polecamy...
Nowa monografia - Drukowanie natryskowe (ink-jet)
W październiku 2017 ukazała monografia pt.: „Drukowanie natryskowe (ink-jet)” autorstwa Svitlany Khadzhynovej (Politechnika Łódzka), Stefana Jakucewicza (Politechnika Warszawska) i Katarzyny Piłczyńskiej (Politechnika Warszawska). Pozycja ta ukazała się nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, a recenzentami byli prof. dr hab. inż. Svitlana Havenko i prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek. Monografia ta zapełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie techniki natryskowego drukowania cyfrowego.
Publikacja w cenie 46 zł jest dostępna w Wydawnictwie Politechniki Łódzkiej: www.wydawnictwa.p.lodz.pl
Czytaj całość
 
Monografia na temat papierów offsetowych dla techniki ink-jet
Właśnie ukazała się nowa książka pt.: Offset papers suitable for ink-jet printing, wydana pod redakcją naszego wykładowcy dr inż. Katarzyny Piłczyńskiej.
W monografii przedstawiono badania mające na celu wyznaczenie parametrów papierów offsetowych, nadających się do zadrukowania w technice cyfrowej natryskowej. Wykorzystano pięć rodzajów podłoży, każdy o małej i dużej gramaturze. Po określeniu odpowiednich właściwości, dobrano nowe papiery, a następnie wyznaczono objętość obszarów odtwarzalnych wykonanych na nich odbitek. Okazało się, że te wykonane za pomocą techniki fotoutwardzalnej, charakteryzują się dużą objętością gamutu, porównywalną do objętości charakteryzującej papiery dedykowane technice natryskowej. W ten sposób udowodniono, że podłoża drukowe offsetowe o określonych parametrach, nadają się również do zadrukowania za pomocą cyfrowych urządzeń natryskowych.
Zobacz spis treści
Książkę można kupić w księgarniach internetowych More books oraz Amazon
Czytaj całość
 
„Modelowanie wybranych zjawisk w maszynach offsetowych”
Zapraszamy do zapoznania się z nową ciekawą publikacją z dziedziny poligrafii pt. „Modelowanie wybranych zjawisk występujących w maszynach offsetowych” autorstwa dr. hab. inż. Yuriy Pyr'yeva, profesora Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej, oraz mgr inż. Agnieszki Jurkiewicz, doktorantki naszego Zakładu.
Monografia przeznaczona jest dla studentów, inżynierów i pracowników naukowych, których zainteresowania wiążą się z obszarem zagadnień dotyczących modelowania zjawisk zachodzących w maszynach offsetowych.
Tematyka publikacji dotyczy zagadnień dynamiki układu drukującego o dwóch stopniach swobody z uwzględnieniem okresowych zmian sztywności układu, procesów termodynamicznych występujących w zespołach farbowych i nawilżających z uwzględnieniem procesów tarcia pomiędzy wałkami oraz modelowania kontaktu pomiędzy wałkami i cylindrami.
Książka dostępna jest w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej oraz w bibliotece Zakładu Technologii Poligraficznych.
 
Czytaj całość
 
Nowa publikacja: Artystyczne techniki graficzne
  Wykładowca naszego Zakładu prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz oraz dr inż. Svitlana Khadzhynova (PŁ) opracowali kolejną ciekawą pozycję naukową pt.: „Artystyczne techniki graficzne”.

Publikację można nabyć przez Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej:
http://www.wydawnictwa.p.lodz.pl/index.do
Czytaj całość
 
Publikacja: Sposoby drukowania cyfrowego
  Wykładowca naszego Zakładu prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz oraz dr inż. Svitlana Khadzhynova (PŁ) opracowali kolejną ciekawą pozycję naukową pt.: „Sposoby drukowania cyfrowego”.

Publikację można nabyć przez Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej:
http://www.wydawnictwa.p.lodz.pl/index.do
Czytaj całość
 
Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989 – 2014
  Polecamy publikację „Przedsiębiorczość poligraficzna w Polsce 1989 – 2014” autorstwa Wiesława Cetera, doktora ekonomii w dziedzinie zarządzania i absolwenta informatyki Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Monografia jest dziełem unikatowym opisującym badania dotyczące transformacji polskiej poligrafii.
Czytaj całość
 
„Podstawy BHP i analiza zagrożeń w przemyśle poligraficznym”
Skrypt „Podstawy BHP i analiza zagrożeń w przemyśle poligraficznym” przygotowany przez dr inż. Joannę Izdebską-Podsiadły stanowi kompendium wiedzy na temat zagrożeń występujących w przemyśle. W opracowaniu zostały omówione poszczególne czynniki szkodliwe i niebezpieczne na przykładzie branży poligraficznej. We wstępie podano ich klasyfikację, według której zostały one w dalszej części kolejno, szczegółowo omówione. Każde z zagrożeń zostało najpierw ogólnie scharakteryzowane, następnie podano metodykę jego pomiaru oraz dopuszczalne wartości w środowisku pracy, zaś na koniec przedstawiono przykłady z branży poligraficznej i na ich podstawie omówiono metody redukowania czynnika.
Opracowanie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych i zaocznych kierunku Papiernictwo i Poligrafia, niemniej może również stanowić podstawę do zdobycia wiedzy w zakresie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych dla studentów innych kierunków studiów technicznych. Skrypt może być również przydatny dla właścicieli i pracowników zakładów poligraficznych przy dokonywaniu analizy czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących w środowisku pracy.
Skrypt można kupić w księgarniach Oficyny Wydawniczej PW (Gmach Główny PW – Plac Politechniki 1 oraz ul. Nowowiejska 18/20), przez internet: http://www.wydawnictwopw.pl, mailowo: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub telefonicznie (22) 234 75 03.
Czytaj całość
 
Skrypt - Farby drukowe
Skrypt „Farby drukowe - ćwiczenia laboratoryjne",
autorstwa dr inż. Marty Gajadhur oraz prof. nzw. dr hab. inż. Stefana Jakucewicza, przygotowano z myślą o studentach mających zajęcia laboratoryjne w Zakładzie Technologii Poligraficznych. Skrypt  udostępnia praktyczną wiedzę z zakresu badania właściwości farb drukowych oraz druków. Zaprezentowane metody badawcze mogą być użyteczne nie tylko dla studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia w Politechnice Warszawskiej, ale również dla pracowników laboratoriów i mieszalni farb drukowych. Skrypt można kupić w księgarniach Oficyny Wydawniczej PW (Gmach Główny PW - Plac Politechniki 1 oraz ul. Nowowiejska 18/20), przez internet: http://www.wydawnictwopw.pl, mailowo: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub telefonicznie (22) 234 75 03.
Czytaj całość
 
Książka na temat drukowania polimerów
Właśnie została wydana nowa książka na temat drukowania polimerów pt.: Printing on Polymers. Fundamentals and Applications pod redakcją naszego wykładowcy dr inż. Joanny Izdebskiej i Prof. Sabu Thomasa. Jest to obszerne opracowanie liczące 444 strony przygotowane przez międzynarodowy zespół ekspertów i naukowców z tego obszaru. Książka stanowi kompendium wiedzy, jak również źródło najnowszych informacji na temat drukowania materiałów polimerowych – tworzyw sztucznych i biodegradowalnych, które obecnie odgrywają istotną rolę we współczesnym świecie.

Książkę można kupić w sklepie internetowym Elsevier
Czytaj całość
 
Sposoby zabezpieczania dokumentów
Wykładowca naszego Zakładu prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz oraz dr. inż. Svitlana Khadzhynova (PŁ) opracowali ciekawą pozycję naukową pt . Sposoby zabezpieczania dokumentów. W książce przedstawiono całą gamę technik zabezpieczania druków:  w papierze, w farbie, rysunkowe, optyczne, biometryczne, w procesie drukowania itp. Opisano także procedury sprawdzania autentyczności dokumentów. Tekst ilustrują liczne makro- i mikroskopowe fotografie. Nakład to zaledwie 120 egzemplarzy, a więc jest to prawdziwy unikat!
Monografię można nabyć przez Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej:
http://www.wydawnictwa.p.lodz.pl/index.do
Czytaj całość
 
Leksykon terminów poligraficznych
Angielsko-polski leksykon terminów poligraficznych obejmuje ponad 3800 pojęć: od typografii poprzez procesy wydawnicze, teorię barwy, komputerowe przygotowanie do druku, aż po drukowanie, uszlachetnianie i procesy introligatorskie. To nie jest zwykły słownik używany przy tłumaczeniach, a raczej niezbędny podręcznik dla każdego, kto obcuje z poligrafią. Opracowane w spójnej formie definicje porządkują polską terminologię fachową, stanowiąc wykładnię języka nowoczesnej poligrafii.
Zamówienia: http://www.cobrpp.com

Czytaj całość