Start arrow Studia doktoranckie
Studia doktoranckie

Na Wydziale Inżynierii Produkcji (WIP) są prowadzone stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, w specjalnościach:
1) Technologia Maszyn,
2) Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne.

Doktoranci Zakładu Technologii Poligraficznych:

Lp. Imię i nazwisko doktoranta Opiekun Naukowy
1.  mgr inż. Katarzyna Piłczyńska  prof. nzw. dr hab. inż. H. Podsiadło
2.  mgr inż. Agnieszka Jurkiewicz  prof. nzw. dr hab. inż. Y. Pyr’yev
3.  mgr inż. Juliusz Krzyżkowski  prof. nzw. dr hab. inż. Y. Pyr’yev
4.  mgr inż. Zofia Piętak  prof. nzw. dr hab. inż. Y. Pyr’yev
5.  mgr inż. Agnieszka Rusin  prof. dr hab. inż. K. Santarek
6.  mgr inż. Bartłomiej Boruc  prof. dr hab. inż. H. Kubera
7.  mgr inż. Tomasz Łazarczyk  prof. dr hab. inż. H. Czichon

 

Uchwała nr 157/XLVIII/2014 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 oraz form tych studiów

Program ramowy studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji PW

Oferta przedmiotów dla doktorantów

Harmonogram studiów doktoranckich

Regulamin dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji PW