Start arrow Dla studentów
Informacje ogólne dla wszystkich studentów


Konta Instytutu Mechaniki i Poligrafii dla studentów studiów dziennych
Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, laboratoria, projekty), wznowienia studiów, duplikaty legitymacji, duplikaty indeksów, legitymacji elektronicznych prosimy wpłacać na konto: 
21 1240 1053 5111 1100 0060 0091

Opłata za dyplom:
87 1240 1053 5111 8215 0010 0091 


Konta Instytutu Mechaniki i Poligrafii dla studentów studiów zaocznych
Opłaty za studia niestacjonarne należy wpłacać na następujące konto:
46 1240 1053 5111 1100 0010 0091

Inne opłaty: za wznowienie, legitymacja, indeks, duplikaty
46 1240 1053 5111 1100 0010 0091

Opłata za dyplom
87 1240 1053 5111 8215 0010 0091