Start arrow Dla dyplomantów
Dla dyplomantów

Wymogi edytorskie do prac dyplomowych obowiązujące od stycznia 2017: zarządzenie REKTORA nr 57 z 15.12.2016 (plik PDF do pobrania)

Wskazówki edytorskie ZTP dla autorów prac dyplomowych (wersja 11 z lutego 2017 - plik *.pdf do pobrania)

załącznik 1 - nowy wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej (plik *.doc) oraz magisterskiej (plik *.doc)

załącznik 2 - wzór strony tytułowej autoreferatu (plik *.doc)

załącznik 3
- Formularz F-D (druga strona prac)  AKTUALIZACJA 1.06.2015 r.

Uchwała Rady Wydziału dot. zasad prowadzenia prac dyplomowych na WIP (do pobrania)

Tematy egzaminacyjne (do pobrania)

Jak prawidłowo złożyć przypisy i bibliografię załącznikową w pracy dyplomowej (link)
Przed obroną w Sekretariacie ZTP musi być złożony komplet następujących dokumentów:


1) Praca dyplomowa – 2 egzemplarze
2) Autoreferat – 3 egzemplarze
3) 3 opisane płyty CD
4) Dokumenty z Dziekanatu WIP:
  - podanie o dopuszczenie do egzaminu,
  - indeks z dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego,
  - raport średnich ocen ze studiów,
  - podanie o umieszczenie w dyplomie odpowiednich danych osobowych..
5) Podpisane 1 zdjęcieUwagi dotyczące obrony pracy dyplomowej

Do obrony należy przygotować 10-minutową prezentację w programie PowerPoint. W przypadku stosowania nietypowych fontów zaleca się przygotować plik PDF. Podczas prezentacji należy krótko przedstawić  cel pracy, metodykę wykonanych badań, wyniki i wnioski. Należy koncentrować się głównie na własnych osiągnięciach i przemyśleniach.

Po prezentacji następują pytania Komisji do pracy. Następnie dyplomant otrzymuje 3 pytania egzaminacyjne od członków Komisji. Promotor nie zadaje pytań. Pytania są zapisywane w protokole egzaminu dyplomowego.