Start arrow Kalendarz akademicki
Kalendarz akademickiKalendarz akademicki 2016/2017

Wersje tabelaryczne kalendarza 2016/2017 (*.pdf)
Semestr zimowy Semestr letni

30.09.2016 – uroczysta inauguracja roku akademickiego
01.10.2016 – początek roku akademickiego
03.10.2016 – pierwszy dzień zajęć semestru zimowego
31.10.2016 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.11.2016 – Dzień PW
23.12.2016 – pierwszy dzień wakacji zimowych
01.01.2017 – ostatni dzień wakacji zimowych
28.01.2017 – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
28.01.2017 – ostatni dzień semestru zimowego
29.01.2017 – pierwszy dzień zimowej sesji egzaminacyjnej
30.01.2017 – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
12.02.2017 – ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej
13.02.2017 – początek okresu rejestracyjnego
19.02.2017 – ostatni dzień okresu rejestracyjnego
20.02.2017 – pierwszy dzień zajęć semestru letniego
13.04.2017 – pierwszy dzień wakacji wiosennych
18.04.2017 – ostatni dzień wakacji wiosennych
02.05.2017 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19.05.2017 – JUWENALIA – dzień wolny od zajęć
14.06.2017 – ostatni dzień semestru letniego
16.06.2017 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17.06.2017 – pierwszy dzień letniej sesji egzaminacyjnej
19.06.2017 – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
30.06.2017 – ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
01.07.2017 – pierwszy dzień wakacji letnich
03.09.2017 – ostatni dzień wakacji letnich
04.09.2017 – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
04.09.2017
pierwszy dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej
07.09.2017 – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
17.09.2017 – ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej
18.09.2017 – początek okresu rejestracyjnego
29.09.2017 – ostatni dzień okresu rejestracyjnego
30.09.2017 – ostatni dzień roku akademickiego

W semestrze zimowym:
10.11.2016 (czwartek) – zajęcia zgodnie z piątkowym planem zajęć
21.12.2016 (środa) – zajęcia zgodnie z piątkowym planem zajęć

W semestrze letnim:
12.04.2017 (środa) – zajęcia zgodnie z piątkowym planem zajęć