Start arrow Kalendarz akademicki
Kalendarz akademickiKalendarz akademicki 2017/2018

Wersje tabelaryczne kalendarza 2017/2018 (*.pdf)
Semestr zimowy Semestr letni

01.10.2017 – początek roku akademickiego
02.10.2017 – uroczysta inauguracja roku akademickiego
03.10.2017 – pierwszy dzień zajęć semestru zimowego
10.11.2017 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.11.2017 – Dzień PW
23.12.2017 – pierwszy dzień wakacji zimowych
02.01.2018 – ostatni dzień wakacji zimowych
27.01.2018 – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
28.01.2018 – ostatni dzień semestru zimowego
29.01.2018 – pierwszy dzień zimowej sesji egzaminacyjnej
29.01.2018 – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
11.02.2018 – ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej
12.02.2018 – początek okresu rejestracyjnego
18.02.2018 – ostatni dzień okresu rejestracyjnego
19.02.2018 – pierwszy dzień zajęć semestru letniego
30.03.2018 – pierwszy dzień wakacji wiosennych
03.04.2018 – ostatni dzień wakacji wiosennych
30.04.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.05.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18.05.2018 – JUWENALIA – dzień wolny od zajęć
01.06.2018 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.06.2018 – ostatni dzień semestru letniego
16.06.2018 – pierwszy dzień letniej sesji egzaminacyjnej
16.06.2018 – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
30.06.2018 – ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
01.07.2018 – pierwszy dzień wakacji letnich
02.09.2018 – ostatni dzień wakacji letnich
03.09.2018
pierwszy dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej
03.09.2018 – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
07.09.2018 – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
16.09.2018 – ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej
17.09.2018 – początek okresu rejestracyjnego
29.09.2018 – ostatni dzień okresu rejestracyjnego
30.09.2018 – ostatni dzień roku akademickiego

W semestrze zimowym:
04.01.2018 (czwartek) – zajęcia zgodnie z poniedziałkowym planem zajęć

W semestrze letnim:
16.05.2018 (środa) – zajęcia zgodnie z piątkowym planem zajęć