Start arrow O nas
Zakład Technologii Poligraficznych


Zakład Technologii Poligraficznych ma swoją historyczną siedzibę w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej 2, w gmachu zbudowanym w 1928 roku na potrzeby Szkoły Przemysłu Graficznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Budynek zaprojektował Czesław Przybylski – wybitny architekt okresu międzywojennego, w latach 1927-1929 dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego projekty to m.in. Gmach Technologii Chemicznej i Elektrotechniki PW, dom Funduszu Kwaterunku Wojskowego tzw. „dom bez kantów”, a także Teatr Polski.

Gmach dawnej Szkoły Przemysłu Graficznego został zaprojektowany w stylu modernistycznym, reprezentującym nurt funkcjonalizmu. Złożony jest z sześciu ustawionych w jednej linii dwupiętrowych członów. Trzy z nich, od strony zachodniej, tworzą pięcioosiowy segment. Szkoła Graficzna była pierwszą w Polsce nowoczesną uczelnią tego typu. W ciągu 3,5- rocznych kursów kształciła „zawodowych drukarzy, składaczy, rysowników litograficznych, maszynistów drukarskich, offsetowych i fotochemicznych". Odznaczała się wysokim poziomem nauczania. Jednym z jej wykładowców był Adam Półtawski, znany grafik i typograf, projektant wielu banknotów emitowanych w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Budowę szkoły finansowano całkowicie ze składek poligrafów. Gmach miał składać się z trzech skrzydeł. Do chwili uruchomienia szkoły w 1931 roku udało się zbudować tylko dwa: część mieszkalną oraz warsztatową. Trzecie skrzydło, oddziału dydaktyki teoretycznej, miało być najbardziej efektowne, jednak z powodu braku funduszy nigdy nie powstało.

Podczas Powstania Warszawskiego budynek szkoły był zapleczem dla powstańców, a w czasie obrony barykady na Zakroczymskiej mieścił gniazdo ckm-ów. Do dzisiaj na jego elewacji można znaleźć liczne ślady po pociskach. W roku 1950 utworzono tu Technikum Poligraficzne, które w 1969 przeniesiono na ulicę Stawki. Instytut Poligrafii przejął część budynku w 1970 roku, a w całości odzyskał w 1990 roku.

Zabytkowy budynek wymaga nieustannych prac konserwacyjnych. Dzięki otrzymanym dotacjom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2012/2013 wyremontowano II piętro budynku oraz uruchomiono Centrum Naukowo-Badawcze Nowych Technologii Informacyjnych, a w roku akademickim 2014/2015 wyremontowano I piętro, na którym stworzono Centrum Naukowo-Badawcze Innowacyjnych Materiałów i Procesów Poligraficznych. Politechnika Warszawska ze swoich środków wzmocniła północną stronę fundamentów i wyremontowała część pomieszczeń administracyjnych oraz sal laboratoryjnych na parterze. Historyczne wnętrza na Konwiktorskiej uzyskały po latach nowoczesny kształt, dostosowany do współczesnych potrzeb dydaktycznych.

Zakład Technologii Poligraficznych kontynuuje działalność dydaktyczno-naukową byłego Instytutu Poligrafii w zakresie unikatowego kierunku studiów Papiernictwo i Poligrafia.
We wrześniu 2008 roku dotychczasowy Instytut Poligrafii funkcjonujący na Wydziale Geodezji i Kartografii połączył się z Instytutem Mechaniki i Konstrukcji na Wydziale Inżynierii Produkcji tworząc nową jednostkę: Instytut Mechaniki i Poligrafii.

W skład Instytutu Mechaniki i Poligrafii wchodzą trzy zakłady:
♦  Zakład Technologii Poligraficznych
♦  Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
♦  Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia

Kadrę dydaktyczno-naukową Zakładu Technologii Poligraficznych tworzy kilkunastoosobowy zespół, z którego większość to absolwenci Instytutu Poligrafii.