Start arrow TESKT dzienne
Informacje do przedmiotu TESKT (dzienne)Sprawdziany, egzaminy,
wyniki


Ćwiczenia

Harmonogram zajęć projektowych 2018

Ćwiczenie 1 (adiustacja)
Sprawdzian A: znaki adiustacyjne i zasady adiustacji.
Instrukcja do ćwiczenia 1 + znaki adiustacyjne
Prezentacja 2a (adiustacja, szkice wydawnicze)

Ćwiczenie 2 (zaproszenia-ogłoszenia)
Sprawdzian B: jednostki typograficzne i ich przeliczanie.
Praca domowa: wybrać dwa z poniżej podanych tekstów i wykonać zgodnie z własnym projektem adiustację. Do adiustacji dołączyć szkic w skali 1:1. Przykład w instrukcji.
Prezentacja 2a  (adiustacja, szkice, jednostki typograficzne)
Instrukcja do ćwiczenia 2
  Tekst 1
  Tekst 2
  Tekst 3
  Tekst 4
  Tekst 5
  Tekst 6
  Tekst 7
  Teskt 8

Ćwiczenie 3 (wizytówki)
Sprawdzian C: klasyfikacja i rozpoznawanie krojów.
Prezentacja 2 (pismo)
Praca domowa: przygotować dwa projekty wizytówki w postaci szczegółowych szkiców w skali 2:1 z dokładną adiustacją. Dane do wizytówki i przykład szkicu w instrukcji.
Instrukcja do ćwiczenia 3

Ćwiczenie 4 (korekta)
Sprawdzian D: znaki korektorskie.
Prezentacja 3 (zasady składu)
Prezentacja 4 (korekta)
Instrukcja do ćwiczenia 4
Tekst 1 do indywidualnego ćwiczenia korekty
Tekst 2 do indywidualnego ćwiczenia korekty

Ćwiczenie 5 (reklama)
Praca domowa: przygotować projekt (szkic) reklamy do zamieszczenia w czasopiśmie. Dane do projektu w instrukcji.
Prezentacja 5 (akcydensy)
Instrukcja do ćwiczenia 5: Adobe Illustrator
Instrukcja do ćwiczenia 5: CorelDraw

Ćwiczenie 6 (wzory)
Sprawdzian E: zasady składania tabel i wzorów.
Wprowadzenie do LaTeX-a
Instrukcja do ćwiczenia 6

Ćwiczenie 7-8 (książka)
Praca domowa: przygotować 2 szkice szczegółowe kolumny książkowej – spuszczoną oraz tytułową. Dane do projektu w instrukcji.
Instrukcje do ćwiczeń 7-8
    Tekst do książki dla grupy 1 _ REKINY
    Tekst do książki dla grupy 2 _ SURVIVAL
    Tekst do książki dla grupy 3 _ UFO
    Tekst do książki dla grupy 4 _ WOJNY

Ćwiczenie 9-10
(gazeta)
Prezentacja 8c (układy gazetowe)
Instrukcja do ćwiczeń 9-10


Wykłady 

Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3
Prezentacja 4
Prezentacja 5
Prezentacja 6
Prezentacja 7
Prezentacja 8_a
Prezentacja 8_b

Prezentacja 9
Prezentacja 10
Prezentacja 11
Prezentacja 12
Prezentacja 13


Do pobrania

Logo IP tif
Logo IP jpg

Miarka typograficzna – pdf
Miarka powinna być naświetlona w jak najwyższej rozdzielczości (3600 spi). Format B4. Koszt naświetlenia jednej miarki na błonie graficznej – ok. 15-20 zł.
Przykładowe punkty usługowe CTF:
Trasecom
Experci pre&press


Literatura

Chwałowski Robert: Typografia typowej książki, Helion, 2002.
Tomaszewski Andrzej: Architektura książki, COBRPP, 2011
Mrowczyk Jacek: Niewielki słownik typograficzny, czysty warsztat, 2008.
Tyczkowski Krzysztof: Lettera Magica, Polski Drukarz, 2005.
Willberg H.P., Forsman F.: Pierwsza pomoc w typografii, słowo/obraz, 2005. 

Linki

Microsoft - typografia
Kentype - fonty Monotype
Mojefonty.pl
Myfonts - rozpoznawanie fontów
GUST - Polska Grupa Użytkowników Systemu TeX
Telefont - fonty Bitstream
Wydawnictwo ABE
Wydawnictwo Dover
Wydawnictwo Pepin
Zmieniony ( 08.02.2018. )