Start arrow K2P
Informacje do przedmiotu K2P


WYNIKI z 13.01.2018
Termin poprawkowy: 27 stycznia, godz. 9:30, sala 212

Wykład 1
Historia drukarstwa. Klasyfikacja pisma. Fonty.

Wykład 2
Zasady składu. Zasady wykonywania korekty.
Do pobrania: Tekst  do korekty

Wykład 3
Etapy przygotowania publikacji. Rozpoznawanie znaków.
Kodowanie znaków. Skład tekstów.

Wykład 4
Skanowanie. Fotografia. Formaty graficzne. Korekcja obrazów.

Wykład 5
Podstawy projektowania. Typografia w publikacjach.

Wykład 6
Zalewki. Weryfikacja plików. Impozycja. Naświetlanie.

Sprawdzian testowy (20 p)
Grupa A: sala 217; godz. 11:45
Grupa B: sala 217; godz. 15:15
Hasła testowe i przykładowe pytania

Ćwiczenia
Projekt i skład gazety   (10 p)
Instrukcja do ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie i opracowanie w programie Adobe InDesign pierwszej strony gazety w układzie 5-łamowym.
Przygotowanie do ćwiczenia:
Przygotować 3-4 artykuły i zapisać w oddzielnych plikach (DOC, RTF, lub TXT). Wybrać do artykułów 2-3 zdjęcia (TIFF, JPEG; 150 ppi)
Dane techniczne gazety:
format A3; CMYK; 5 łamów; wyrównanie tekstu w łamach obustronne.
Elementy obowiązkowe:
■ winieta tytułowa
■ 3-4 artykuły z tytułami (najlepiej powiązane tematycznie)
■ 2 przypisy pod jednym artykułem
■ inicjał
■ reklama na szerokość jednego lub dwóch łamów
■ 2-3 zdjęcia z podpisem i nazwiskiem fotografa
■ stopka redakcyjna z własnym nazwiskiem.Do pobrania:

Miarka typograficzna – pdf
Miarka powinna być naświetlona w jak najwyższej rozdzielczości (3600 spi). Format B4. Koszt naświetlenia miarki ok. 15-20 zł.
Przykładowe punkty usługowe CTF: Trasecom   Experci pre&press