Start arrow O nas arrow Seminaria
Seminaria naukowe


W Zakładzie Technologii Poligraficznych organizowane są kilka razy w roku seminaria poświęcone bieżącym pracom naukowo-badawczym pracowników i doktorantów.
Wszyscy studenci i dyplomanci są mile widziani!Tematy spotkań seminaryjnych w ZTP (od 06.2008):

31.05.2017
prof. Lidija Mandić z Uniwersytetu w Zagrzebiu
Color and color measurement

24.01.2017
mgr inż. Agnieszka Jurkiewicz
Analiza zagadnienia kontaktowego w zespole drukującym maszyny offsetowej
Opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev

12.10.2016
dr Rozália Szentgyörgyvölgyi z Uniwersytetu Obuda w Budapeszcie
The impact of digital technologies on writing and reading habits

01.06.2016
mgr inż. Wanda Nowak
Ocena wpływu promieniowania na strukturę folii biodegradowalnej bez i z nadrukiem wykonanym farbami biodegradowalnymi
Opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Halina Podsiadło

09.03.2016
dr inż. Konrad Blachowski
Kilka uwag dotyczących standaryzacji w kolorymetrycznej w poligrafii

17.06.2015
mgr inż. Jan Lipiak
Badanie czynników wpływających na efektywność procesu druku fleksograficznego
Opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski

03.06.2015
mgr inż. Wanda Nowak
Badanie struktury folii biodegradowalnych i pigmentów zawartych w farbach,
używanych do ich zadrukowania

25.03.2015
dr inż. Marta Gajadhur
Analiza struktury powierzchni warstwy farby i jej penetracji w głąb podłoży drukowych oraz wpływu dodatków na poprawę jej właściwości użytkowych

26.11.2014
dr inż. Stanisław Stachowicz
Badania nad optymalizacją długości szwu w ściegu introligatorskim

25.06.2014
dr hab. inż. Stefan Jakucewicz
Badania porównawcze szorstkości papieru
mgr inż. Wanda Nowak

Badanie struktury folii biodegradowalnych i pigmentów zawartych w farbach, używanych do ich zadrukowania
opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Halina Podsiadło

18.06.2014
dr hab. inż. Halina Podsiadło, Prof. PW
Badanie wpływu rodzaju papieru na jakość odbitki cyfrowej wykonanej metodą natryskową

11.06.2014
dr hab. inż. Artur Frankowski, prof. ASP
Typografia miasta jako źródło inspiracji dla współczesnego projektanta

04.06.2014
mgr inż. Krzysztof Krystosiak
Sterowanie jakością nawoju w procesie konfekcjonowania etykiet termokurczliwych
opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski (IOSP WIP)

07.05.2014
dr inż. Joanna Izdebska
Wpływ modyfikacji warstwy wierzchniej folii biodegradowalnych na ich wybrane właściwości

23.04.2014
mgr inż. Katarzyna Piłczyńska
Badania możliwości zastosowania do drukowania cyfrowego natryskowego papierów używanych w analogowych technikach drukowania

02.04.2014
dr inż. Henryk Godlewski
Książka - powtórka z przeszłości?

26.03.2014
dr inż. Tomasz Dąbrowa
Struktury rastrowe, a zapotrzebowanie na farbę w procesie drukowania

12.03.2014
dr inż. Leszek Markowski
Porównanie skuteczności weryfikacji plików w programach Acrobat oraz PitStop
inż. Sergiusz Bętkowski (firma AKON)
Jak diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w pliku PDF dzięki oprogramowaniu PitStop Pro v12?

27.11.2013
dr inż. Stanisław Stachowicz
Wzmocnienie połączeń wkładu z okładka twardą w oprawie złożonej w oparciu o kryterium energetyczne

13.11.2013
dr inż. Joanna Izdebska
Przedstawienie wyników badań dot. wpływu modyfikacji folii biodegradowalnych na jakość nadruku przeprowadzonych w IDD w Darmstadt

15.05.2013
mgr inż. Agnieszka Rusin
Przedstawienie zagadnień związanych z wybranym tematem pracy doktorskiej

24.04.2013
dr inż. Marta Gajadhur
Badania mechanizmów wpływu czynników i dodatków modyfikujących na właściwości odpornościowe warstwy farby drukowej
dr inż. Joanna Izdebska
Wpływ modyfikacji folii biodegradowalnych na jakość nadruku

13.03.2013
mgr inż. Katarzyna Piłczyńska
Badanie możliwości zastosowania papierów do drukowania analogowego w drukowaniu cyfrowym natryskowym - przedstawienie dotychczasowych wyników badań

06.02.2013
mgr inż. Juliusz Krzyżkowski
Wpływ drgań zespołu drukującego arkuszowej maszyny offsetowej na jakość uzyskiwanych odbitek

23.01.2013
mgr inż. Katarzyna Piłczyńska
Badanie możliwości zastosowania papierów do drukowania analogowego w drukowaniu cyfrowym natryskowym - przedstawienie założeń rozprawy doktorskiej i wyników wstępnych badań

12.12.2012
mgr inż. Juliusz Krzyżkowski
Wpływ konstrukcji zespołu drukującego maszyny offsetowej i związanych z nią drgań na jakość uzyskiwanych odbitek

05.12.2012
dr inż. Liliya Harri
Wpływ wybranych parametrów urządzeń, materiałów i procesów wytwarzania form fleksodrukowych różnymi metodami cyfrowymi, na ich właściwości eksploatacyjne

07.11.2012
mgr inż. Jacek Hamerliński
Przewidywanie ubytków technologicznych w druku offsetowym na podstawie parametrów zlecenia.

14.03.2012
mgr inż. Jacek Hamerliński
Metoda przewidywania strat i optymalizacji produkcji w procesie drukowania offsetowego oraz cyfrowego z użyciem analizy wymiarowej

08.02.2012
mgr inż. Agnieszka Jurkiewicz
Model matematyczny kontaktu pomiędzy wałkami zespołu farbowego i nawilżającego oraz cylindrami zespołu drukującego w offsetowej maszynie drukującej

21.12.2011
mgr inż. Juliusz Krzyżkowski
Wpływ pierścieni przeciwmurzeniowych na zmniejszenie drgań parametrycznych w zespole drukującym maszyny offsetowej

21.05.2011
prof. dr hab. Halina Podsiadło
Chemia we współczesnej poligrafii

25.04.2011
mgr inż. Joanna Izdebska
Ocena jakości nadruku wykonanego techniką fleksograficzną farbami wodnymi na wybranych foliach biodegradowalnych

29.03.2011
dr inż. Stefan Jakucewicz
Badania właściwości drukowych papierów ekologicznych i makulaturowych

18.01.2011
dr inż. Henryk Godlewski
Nowe sposoby kompletowania wkładów książkowych

15.12.2010
mgr inż. Marta Gajadhur
Optymalizacja grubości warstw farb w druku offsetowym arkuszowym na podstawie maksymalizacji objętości bryły odwzorowywanych barw i wybranych właściwości optycznych druków

26.11.2010
prof. dr hab. inż. Yuriy Pyryev, mgr inż. Agnieszka Jurkiewicz, mgr inż. Juliusz Krzyżkowski, mgr inż. Zofia Piętak
Modelowanie zagadnień występujących w maszynach drukarskich

17.06.2010
dr inż. Artur Frankowski
Tradycja i nowoczesność. Projektowanie polskich pism drukarskich na początku XXI wieku

04.05.2010
mgr inż. Marta Gajadhur
Optymalizacja grubości warstwy farb w druku offsetowym arkuszowym na podstawie maksymalizacji wielkości bryły odwzorowywanych barw i właściwości optycznych druków

11.02.2010
dr inż. Konrad Blachowski
Kolorymetryczne właściwości reprodukcji wielotonalnej

27.01.2010
mgr inż. Ewa Kołodziejuk
Status pracownika jako twórcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

30.11.2009
dr inż. Liliya Harri
Wpływ wybranych czynników technologicznych na parametry cyfrowych form fleksodrukowych oraz odbitek drukarskich

16.10.2009
dr inż. Leszek Markowski
Struktura organizacyjna i możliwości edycyjne nowej strony internetowej Zakładu Technologii Poligraficznych

17.06.2009
dr inż. Jerzy Petriaszwili
Systemy produkcyjne oraz technologia wytwarzania opraw klejonych metodą Selective Binding

9.05.2008
mgr inż. Joanna Izdebska
Wpływ wybranych czynników na zadrukowywanie folii biodegradowalnych
mgr inż. Marta Gajadhur
Interakcja między farbą, a papierem w drukowaniu offsetowym
mgr inż. Marta Pergoł
Analiza hierarchiczna procesów i metody pokrewne w rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych firmy poligraficznej
mgr inż. Ewa Kołodziejuk
Układ typograficzny publikacji dziełowych jako wielokryterialne zadanie decyzyjne w procesach wydawniczych