Start arrow PIGRA
Informacje do przedmiotu PIGRA


Wyniki końcowe

Wpisy do indeksu w czwartek 8.02.2018 godz. 14:00-17:00


Wykłady

Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3
Prezentacja 4
Prezentacja 5
Prezentacja 6
Prezentacja 7
Prezentacja 8
Prezentacja 9


Ćwiczenia 2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Ćwiczenie 1   (16.10.2017)
Projekt plakatu (Illustrator) - 5 p
Przygotowanie do ćwiczenia 1
sprawdzian!

Instrukcja_01

Fonty do materiałów reklamowych PW
Napis Politechnika Warszawska
Napis Warsaw University of Technology
Logo PW
Logo 50 lat IP
Logo IARIGAI
Logo IC

------------------------------------
Ćwiczenie 2
   (23.10.2017)
Wektoryzacja map bitowych i obrysowywanie obiektów (Illustrator) - 5 p
Przygotowanie do ćwiczenia 2
sprawdzian!

Instrukcja_02

------------------------------------
Ćwiczenie 3   (30.10.2017)
Wykonanie własnego logo i opracowanie księgi logo (Illustrator) - 5 p
Przygotowanie do ćwiczenia 3
sprawdzian!

Instrukcja 03
Przygotować projekt logo (szkic) na jeden wybrany temat:
  • a)  Moja firma: agencja reklamowa, wydawnictwo, studio, drukarnia (monogram)
  • b)  IARIGAI – Warsaw 2018  (44th International IARIGAI Conference) 
  • c)  IC – Warsaw 2018  (50 Conference of the International Circle)  
  • ------------------------------------
    Ćwiczenie 4   (6.11.2017)
    Wykonanie zalewek w zadanym dokumencie (Illustrator) - 5 p
Przygotowanie do ćwiczenia 4
Przygotowanie do ćwiczenia 4 - wstęp do instrukcji
sprawdzian!
Instrukcja 04

------------------------------------
Ćwiczenie 5   (13.11.2017)
Modelowanie obiektów 3D.
Projekt okładki do książki z wykorzystaniem obiektu 3D (Illustrator) - 5 p
Instrukcja 05
Obliczanie wymiarów oklejki w oprawie złożonej

Format książki:
dowolny
Oprawa: złożona
(wymagana znajomość obliczania szerokości grzbietu)
Motyw główny okładki: obiekt 3D (owoc, warzywo) utworzony na zajęciach w programie AI.
Tytuł książki: powiązany z treścią okładki.

Przygotować:
- schemat do oprawy złożonej (w projekcie uwzględnić kanciki i odsadki)
-
szkic całej okładki;
- dobre zdjęcie pojedynczego jabłka, śliwki, gruszki, banana, bakłarzana itp.;
- tekst na plecki na temat zawartości książki
.

------------------------------------
Ćwiczenie 6  
(20.11.2017)

Weryfikacja prac przed drukowaniem (InDesign) - 5 p
Przygotowanie do ćwiczenia 6
Przygotowanie do ćwiczenia 6 (ciąg dalszy)
Instrukcja_06

------------------------------------
Ćwiczenie 7   (27.11.2017)
Korekcja i retusz zdjęć (
Photoshop) - 5 p
Przygotowanie do ćwiczenia 7
sprawdzian!
Instrukcja 07

------------------------------------
Ćwiczenie 8   (4.12.2017)
Retusz + Fotomontaż
(Photoshop) - 5 p
Instrukcja_08

----------------------------------------------------------
Ćwiczenie 9-10  
(11.12.2017; 18.12.2017)
Projekt kalendarza fotograficznego
(Photoshop+Illustrator) - 5 p
Przygotować projekt kalendarza biurkowego z kartami łączonymi spiralą.
Przygotować kalendarium +
zdjęcia + ew. grafiki do 12 kart kalendarza+ karta tytułowa.
Dane: 13 kart jednostronnych w formacie: 21 x 15 cm  / CMYK / 300 ppi
Przykłady układu kalendarium
Przykład kalendarza 1
Przykład kalendarza 2
Instrukcja_09-10

images/stories/file/Leszek/PIGRA/Lab_9-10(2).pdf