Start arrow Dla studentów arrow Koło Naukowe
Koło naukowe CMYK



Koło Naukowe CMYK działa przy Zakładzie Technologii Poligraficznych
na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Celem Koła Naukowego CMYK jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu technologii produkcji poligraficznej, przetwarzania informacji graficznej oraz zagadnień DTP. KN CMYK dzięki zaangażowaniu studentów bardzo aktywnie działa na forum uczelnianym, co w ubiegłym roku akademickim zostało dostrzeżone przez Władze Uczelni i przyczyniło się do pozyskania Grantu Rektorskiego.

W ubiegłym roku kalendarzowym KN CMYK reprezentowało Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na licznych imprezach, takich jak: Piknik Naukowy Polskiego Radia (9 maja 2015 r.), Salon Maturzystów Perspektywy w PKiN (26-28 lutego 2015 r.), drzwi otwarte PW (28-29 marca 2015 r.), Warszawskie Targi Książki (14-17 maja 2015 r.) oraz Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia 2015 (21 i 24 maja 2015 r.).

KN CMYK od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczy w promocji kierunku Papiernictwo i Poligrafia pomagając w organizacji dni otwartych dla maturzystów. Pomaga w pracach Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii m.in. w organizacji licznych szkoleń z cyklu „Poligraficzne Konfrontacje” mających na celu przepływ wiedzy w branżowym środowisku poligraficznym, dokształcanie pracowników i wymianę poglądów. Ponadto KN CMYK zajmuje się organizacją wyjazdów do zakładów produkcyjnych mających na celu poszerzenie wiedzy studentów o wiedzę praktyczną. Należy wymienić tu wyjazd do fabryki maszyn poligraficznych KBA w Radebeul, zwiedzanie drukarni QuadGraphics w Wyszkowie, Papierni Mondi SPC w słowackim Ružomberok, papierni International Paper w Kwidzyniu, fabryki 3M we Wrocławiu itp.

Od kilku lat studenci z KN CMYK zajmują się przygotowaniem projektu graficznego i sprawami związanymi z wydrukowaniem ogólnoakademickiego kalendarza dla Politechniki Warszawskiej. Koło Naukowe CMYK pomagało również w przygotowaniu projektów graficznych na różnego typu imprezy kulturalne, np. na IX Warszawski Przegląd Kabaretowy Stolica, Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny (GAPA), Jazz Jam Session w klubie Remont czy przygotowaniu Miesięcznika Kulturalnego Politechniki Warszawskiej „Ipewu”.

Opiekun KN CMYK:
dr inż. Marta Gajadhur

Informacje o KN CMYK można znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/kncmyk

 


Zdjęcia KN CMYK


Stoisko ZTP na Pikniku Naukowym (9 maja 2015 r.) - zobacz więcej zdjęć




Zwiedzanie fabryki maszyn poligraficznych KBA w Radebeul (1-3 czerwca 2015 r.) - zobacz więcej zdjęć