Start
Prezentacja systemu MIS firmy EFI dla studentów Poligrafii
Dnia 2 grudnia 2016 r. w budynku Zakładu Technologii Poligraficznych przeprowadzona została w celach edukacyjnych prezentacja systemu MIS do zarządzania produkcją poligraficzną firmy EFI. Prezentacja zorganizowana została przez firmę Reprograf S.A. i Zakład Technologii Poligraficznych PW dla studentów ostatniego semestru studiów poligraficznych I stopnia w ramach przedmiotu Planowanie produkcji poligraficznej.
 
Studenci mieli okazję zapoznać się z modułową budową systemu MIS, dzięki któremu możliwe jest dopasowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb drukarni. Dodatkowo przedstawione zostało praktyczne działanie systemu EFI Pace – przeznaczonego do zarządzania średniej wielkości drukarniami, zarówno offsetowymi, jak i cyfrowymi – w tym m.in.: moduły do tworzenia kalkulacji kosztów zlecenia, moduł księgowości, planowania produkcji poligraficznej i tworzenia harmonogramów, zarządzania procesem produkcyjnym oraz magazynem, moduł zarządzania zamówieniami, zbieraniem danych produkcyjnych, wysyłki oraz zarządzania kontaktami z klientami.

Prezentację wygłosił Pan Maciej Firlej (Reprograf), m.in. absolwent Zakładu Technologii Poligraficznych. Jego prelekcja spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony studentów. Zadawali oni pytania związane zarówno z problemami pojawiającymi się podczas wdrożenia systemu w drukarni, jak i korzyściami jakie drukarnia może uzyskać dzięki wykorzystaniu wszystkich funkcjonalności oferowanych przez oprogramowanie EFI do zarządzania drukarnią.

Dzięki przeprowadzonej prezentacji studenci mieli możliwość lepiej zrozumieć zagadnienia teoretyczne przekazywane podczas wykładów, a przede wszystkim poznać od strony praktycznej zastosowanie oprogramowania wykorzystywanego w nowocześnie zarządzanej drukarni. Nowo nabyta wiedza z pewnością przyczyni się do wzrostu ich kompetencji, a w przyszłości przełoży się na lepszy start i znalezienie lepszej pracy w branży poligraficznej.


 


na skróty
Kontakty do pracowników
Plany zajęć dziennych
Plany zajęć zaocznych
Druki podań
Koło Naukowe CMYK
Praktyki dyplomowe
Zamówienia publiczne WIP
Skład osobowy PW
Biuletyn PW
PIGRA
K2PGościmy