Start
Prezentacja systemu MIS firmy EFI dla studentów Poligrafii
Dnia 2 grudnia 2016 r. w budynku Zakładu Technologii Poligraficznych przeprowadzona została w celach edukacyjnych prezentacja systemu MIS do zarządzania produkcją poligraficzną firmy EFI. Prezentacja zorganizowana została przez firmę Reprograf S.A. i Zakład Technologii Poligraficznych PW dla studentów ostatniego semestru studiów poligraficznych I stopnia w ramach przedmiotu Planowanie produkcji poligraficznej.
 
Studenci mieli okazję zapoznać się z modułową budową systemu MIS, dzięki któremu możliwe jest dopasowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb drukarni. Dodatkowo przedstawione zostało praktyczne działanie systemu EFI Pace – przeznaczonego do zarządzania średniej wielkości drukarniami, zarówno offsetowymi, jak i cyfrowymi – w tym m.in.: moduły do tworzenia kalkulacji kosztów zlecenia, moduł księgowości, planowania produkcji poligraficznej i tworzenia harmonogramów, zarządzania procesem produkcyjnym oraz magazynem, moduł zarządzania zamówieniami, zbieraniem danych produkcyjnych, wysyłki oraz zarządzania kontaktami z klientami.

Prezentację wygłosił Pan Maciej Firlej (Reprograf), m.in. absolwent Zakładu Technologii Poligraficznych. Jego prelekcja spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony studentów. Zadawali oni pytania związane zarówno z problemami pojawiającymi się podczas wdrożenia systemu w drukarni, jak i korzyściami jakie drukarnia może uzyskać dzięki wykorzystaniu wszystkich funkcjonalności oferowanych przez oprogramowanie EFI do zarządzania drukarnią.

Dzięki przeprowadzonej prezentacji studenci mieli możliwość lepiej zrozumieć zagadnienia teoretyczne przekazywane podczas wykładów, a przede wszystkim poznać od strony praktycznej zastosowanie oprogramowania wykorzystywanego w nowocześnie zarządzanej drukarni. Nowo nabyta wiedza z pewnością przyczyni się do wzrostu ich kompetencji, a w przyszłości przełoży się na lepszy start i znalezienie lepszej pracy w branży poligraficznej.


 


na skróty
Kontakty do pracowników
Plany zajęć dziennych
Plany zajęć zaocznych
Druki podań
Koło Naukowe CMYK
Praktyki dyplomowe
Zamówienia publiczne WIP
Skład osobowy PW
Biuletyn PW
TESKT dzienne
PIGRA
K2PGościmy