Start
Nowa monografia - Drukowanie natryskowe (ink-jet)
W październiku 2017 ukazała monografia pt.: „Drukowanie natryskowe (ink-jet)” autorstwa Svitlany Khadzhynovej (Politechnika Łódzka), Stefana Jakucewicza (Politechnika Warszawska) i Katarzyny Piłczyńskiej (Politechnika Warszawska). Pozycja ta ukazała się nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, a recenzentami byli prof. dr hab. inż. Svitlana Havenko i prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek. Monografia ta zapełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie techniki natryskowego drukowania cyfrowego.
Publikacja w cenie 46 zł jest dostępna w Wydawnictwie Politechniki Łódzkiej: www.wydawnictwa.p.lodz.pl
 
Monografia składa się z ośmiu rozdziałów. W pierwszych dwóch rozdziałach przedstawiono podstawy technologii drukowania natryskowego i jego pozycję wśród innych technik drukowania, w rozdziałach trzecim i czwartym omówiono najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie głowic drukujących, a piąty rozdział poświęcony maszynom i urządzeniom do druku natryskowego. W kolejnych rozdziałach (szóstym i siódmym) usystematyzowano informacje na temat stosowanych atramentów i podłoży zadrukowywanych, gdzie na szczególne wyróżnienie zasługuje wykonana przez autorów klasyfikacja podłoży do drukowania natryskowego, zwłaszcza do drukowania wielkoformatowego. Podsumowanie całości stanowi ostatni rozdział – ósmy – poświęcony problemom kontroli jakości w drukowaniu natryskowym oraz wadom odbitek natryskowych.

Książka zawiera 210 stron, jest bogato ilustrowana i zaopatrzona w praktyczny indeks. Nakład monografii w wysokości 200 egz. został wydrukowany w łódzkiej drukarni Quick-Druk.
 

 


na skróty
Kontakty do pracowników
Plany zajęć dziennych
Plany zajęć zaocznych
Druki podań
Koło Naukowe CMYK
Praktyki dyplomowe
Zamówienia publiczne WIP
Skład osobowy PW
Biuletyn PW
TESKT dzienne
PIGRA
K2PGościmy