Start arrow Programy nauczania


Standardy kształcenia dla kierunku studiów Papiernictwo i Poligrafia


Plany modelowe dla kierunku Papiernictwo i Poligrafia - obowiązujące w roku akad. 2015/2016

1. Studia dzienne inżynierskie I stopnia
Plan modelowy - obowiązujący na semestrach: 1-7

2. Studia zaoczne inżynierskie I stopnia
Plan modelowy - obowiązujący na semestrach: 1-8 (10 zjazdów w semestrze + zjazdy w sesji)

3. Studia dzienne magisterskie II stopnia
Plan modelowy - obowiązujący na semestrach: 1-3

4. Studia zaoczne magisterskie II stopnia
Plan modelowy - obowiązujący na semestrach: 1-4 (10 zjazdów w semestrze + zjazdy w sesji))

5. Studia dzienne magisterskie II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
specjalność: Technologie Poligrafii - plan modelowy