ZAOCZNE


PLANY ZAJĘĆ STUDIÓW ZAOCZNYCH
 
Semestr zimowy 2016/2017 - aktualizacja: 30.09.2016


Kalendarz akademicki 2016/2017 z nr tygodni (*.pdf)

UWAGA: w roku akad. 2016/2017 zajęcia dla studiów niestacjonarnych odbywają się w trybie łączonym z zajęciami dla studiów stacjonarnych wg decyzji Dziekana WIP.

I rok – semestr 1 – IZ-GT-1 (*.pdf)

II rok – semestr 3 – IZ-GT-3 (*.pdf)

III rok – semestr 5 – IZ-GT-5 (*.pdf)
 
IV rok – semestr 7 – IZ-GT-7 (*.pdf)