Start arrow Dla kandydatów arrow STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Liczba miejsc na studia zaoczne inżynierskie na kierunku Papiernictwo i Poligrafia wynosi 60.
Program studiów jest podobny jak na studiach dziennych. Studia zaoczne trwają osiem semestrów (cztery lata), przy czym studenci przyjeżdżają do Instytutu 10 razy w ciągu semestru (przeciętnie co 2 tygodnie) na 3 dni, tj. od godz. 16:15 w piątek do popołudnia w niedzielę. Studia te kończą się pracą dyplomową inżynierską i dyplomem inżyniera ze specjalności poligraficznej.

Opłata semestralna na studiach zaocznych na kierunku Papiernictwo i Poligrafia wynosi około: 3000 zł.